मेरा चट्याङ माष्टर ।।

चटर्याङ माष्टर तिमिलेचटर्याङ माष्टर तिमिलेकहिल्यै चट्याङ हान्न पाएका छैनौंहो चटर्याङ हान्न पाएका छैनौंतिमिले चट्र्याङ हान्नै पर्दैनतर तिमिदेखियी साक्षातकार नेताहरु भनेडराई रहेका हुन्छन ।किनकि चट्याङले गोलि होईनवोलिले सिध्याई रहेको छभन्छन उसमा … पूरा पढ्नुहोस् »